O co tak naprawdę chodzi z budową domu bez pozwolenia

Dom bez pozwolenia

Aktualnie branża budowlana w Polsce przeżywa prawdziwy boom. Podmiejskie tereny zmieniają się w nowe osiedla. Rynek nieruchomości zdominowany jest przez deweloperów, którzy możliwie niskim nakładem kosztów, oddają do użytkowania kolejne rzędy takich samych budynków.

Nie każdemu potencjalnemu nabywcy odpowiada tego rodzaju opcja. Dla bardziej wymagających osób, które chcą mieć rzeczywisty wpływ na wygląd domu i dobór materiałów do jego budowy, pozostaje zakup ziemi i samodzielnie wybudowanie wymarzonego lokum.

W ostatnim czasie, tego rodzaju przedsięwzięcia stały się łatwiejsze dla przeciętnego Kowalskiego ze względu na uproszczenie procedur związanych z pozyskaniem pozwolenia na budowę. Pierwszym krokiem w tym kierunku była rezygnacja przez państwo z pozwolenia na budowę na rzecz obowiązku jej zgłoszenia. Procedura zgłoszenia miała teoretycznie przyspieszyć i ułatwić etap formalności związanych z budową. W praktyce jednak, jak to często bywa, nie doszło do realnej zmiany czasu przygotowywania inwestycji. Nadal należy czekać, z tym że na brak sprzeciwu ze strony właściwego organu. Nadal też należy zgromadzić potężną ilość dokumentów.

Dom bez pozwolenia

Znacznie dalej idącą zmianą jest jednak najnowszy pomysł wprowadzający możliwość wybudowania domu bez pozwolenia. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest to całkiem nowa idea. Wcześniej istniała już bowiem możliwość wybudowania domu bez pozwolenia, z tym że o powierzchni maksymalnej 35m2. Obecnie, za sprawą zmian zapowiedzianych w ramach „nowego ładu”, powierzchnia domu może wynosić aż 90 m2- 70m2 w podstawie plus do 20m2 poddasza. Jest to zatem znacznie więcej aniżeli oferuje przeciętne m3 w bloku. Doliczając do tego taras oraz korzyści wynikające z posiadania własnego kawałka ziemi, oferta jawi się jako coraz bardziej interesująca.

Wymagania

Decydując się na budowę domu bez pozwolenia, należy uwzględnić to, że musi to być dom wolnostojący. Wyłączona została zatem możliwość zabudowy bliźniaczej czy wielorodzinnej. Pamiętać także należy, że jedynym dopuszczalnym jest dach płaski. W dalszym ciągu, budowę będzie można prowadzić jedynie na terenach do tego przeznaczonych, a zatem nie na obszarach lasów, rezerwatów czy objętych programem Natura 2000.

Co chyba jednak najistotniejsze, ograniczenia związane z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego, również dalej obowiązują. Przed przystąpieniem do inwestycji, konieczne trzeba więc sprawdzić, jakiego rodzaju budynki dopuszczalne są w docelowym miejscu, np. w zakresie rodzaju dachu, szerokości elewacji frontowej czy jej odległości od drogi.

Jeśli chodzi o budowę, pamiętać także należy o mało znanym wymogu związanym z ograniczeniem obszaru oddziaływania budynku. Musi on ograniczyć się jedynie do zabudowywanej nieruchomości, nie może więc rozszerzać się na sąsiednie działki.

Budowa domu bez pozwolenia jest ponadto możliwa bez projektu budynku przygotowanego przez architekta. Dodatkowo, nie wymaga zatrudnienia kierownika budowy. Z jednej strony trudno wyobrazić sobie inwestycję bez dwóch powyższych filarów. Pamiętać wszak należy, że zarówno projektant, jak i kierownik budowy są niejako gwarantami trwałości budynku- to oni odpowiadają bowiem w pierwszej kolejności w razie katastrofy budowlanej i robią co w ich mocy, by jej zapobiec.

Z drugiej strony natomiast, możliwie daleko idące odformalizowanie procesu inwestycyjnego z całą pewnością przełoży się nie tylko na czas jego trwania, ale też skutkować będzie większą dostępnością lokali. Ta ostatnia zaleta, wobec stosunkowo niewielkiej ilości dostępnych lokali na rynku, wydaje się być obecnie kluczowa.

DOM.edu.pl - od A do Z
Logo