Co należy wiedzieć o podciągach?

Podciągi

W budownictwie jednorodzinnym stosowany jest beton klasy C16/20 (B20) oraz C12/15 (B15). Aby mieć pewność, że zostaną zachowane odpowiednie proporcje składników mieszankę betonową zamawiajmy w wytwórni.

Z jakie betonu projektuje się podciąg?

Należy wiedzieć, że aby zabezpieczyć pręty zbrojeniowe przed korozją i wpływem wysokiej temperatury na wypadek pożaru, w podciągu zaprojektowana jest przynajmniej dwucentymetrowa otulina z betonu. Odporny na działanie ognia beton zabezpiecza stal, która nagrzana działaniem ognia dość szybko stałaby się plastyczna, bardzo odkształcała, aż w efekcie straciłaby wytrzymałość.

Co trzeba zrobić aby uzyskać otulinę betonową?

Aby uzyskać otulinę betonową, stosowane są w tym celu podkładki dystansowe z betonu lub tworzywa sztucznego. Podkładka tworzywowa to często krążek, w którego otwór wkłada się pręt zbrojeniowy. Aby podkładki dobrze spełniły swoją funkcję, musi być ich odpowiednio dużo.

Warto też wiedzieć, że to na słupach w głównej mierze opierają się podciągi. Słup zastępuje ścianę o długości kilku metrów. Obciążenia z górnych kondygnacji, które w innej sytuacji rozkładałyby się równomiernie na całej długości ściany, skupiają się wówczas w jednym miejscu. Wytrzymałość słupa musi być więc także znacznie wyższa niż zwykłej murowanej ściany. Z tego powodu słupy wykonuje się zazwyczaj z betonu zbrojonego, a rzadziej z profili stalowych. Natomiast z uwagi na obciążenia skupione w jednym miejscu, fundament słupa musi być znacznie szerszy i grubszy niż pod ścianami.

Warto też wiedzieć, że zbrojenie słupów przeważnie stanowią pręty podłużne, które są ułożone równolegle do osi słupa oraz strzemiona. Od zewnątrz pręty powinny być otulone warstwą betonu o grubości co najmniej 2 cm. Pamiętajmy, że nie powinna być ona mniejsza od średnicy prętów.

Przy planowaniu słupów bardzo istotne jest, aby nie zapomnieć o tym, że należy wystawić tak zwane „startery” we wcześniej wykonanym elemencie. Stanowią one stabilne połączenie z innymi elementami konstrukcji domu. Na przykład dla słupów żelbetowych usytuowanych na parterze należy wykonać zbrojenie w fundamentach. Generalnie należy wiedzieć, że podciąg jest „podparciem” dla stropu i najprościej jest wykonać go pod stropem. Najprościej nie oznacza wcale, że nie powstaje chwilowy problem, bowiem wtedy belka jest duża. Dlatego też z reguły projektanci starają się ją ukryć, przynajmniej częściowo w stropie.

Od tego jakie obciążenia ma przenosić podciąg, uzależniona jest głębokość jego oparcia. Ponadto głębokość oparcia podciąg będzie uzależniona od tego, z czego będą zbudowane ściany lub słupy, a których będzie się opierać. I

Ile wynosi zazwyczaj głębokość oparcia?

Zazwyczaj dla podciągów żelbetowych opartych na murze przy typowych obciążeniach i rozpiętościach głębokość oparcia wynosi 25 lub 38 cm (przy podciągu wyższym niż 60 cm). Specjaliści zalecają zawsze, aby głębokość oparcia belek była nie mniejsza niż 10 cm oraz nie mniejsza niż 1/3 wysokości podciągu.

A co w przypadku kiedy występują znaczne obciążenia punktowe?

Przy znacznych obciążeniach punktowych przekazywanych na murowane ściany podciągi opiera się wtedy na poduszkach betonowych lub trzech-czterech warstwach cegieł pełnych na zaprawie cementowej. Natomiast musimy pamiętać o tym, że jeżeli nie ma możliwości oparcia podciągu na elementach konstrukcyjnych przekazujących obciążenia do fundamentów (na przykład wtedy, kiedy jeden koniec belki nie ma się na czym oprzeć, gdyż zamiast muru trafia na otwór okienny), opiera się go wówczas na dodatkowej belce poprzecznej, którą również nazywa się podciągiem. Ta belka powinna mieć co najmniej taką samą wysokość jak podciąg. Jest to jednak rozwiązanie powodujące szereg komplikacji i nie przez to nie jest polecane.

Miejmy świadomość, że podciągi to nie tylko belki żelbetowe. Zdarza się też, że wykonywane są również z belek stalowych, szczególnie w remontowanych domach. Pamiętajmy, że podciągi mogą być potrzebne w starym domu nawet wtedy, kiedy wyburzana jest ściana działowa, której usunięcie może wywołać pęknięcia w stropie. Czasami wykonywane są otwarcia o szerokości przekraczającej 5 metrów, co wynika przede wszystkim z wymiarów dostępnych na rynku profili stalowych (o kształcie T, L, C) – limit wysokości takich gotowych belek to około 500 mm.

Znów przy większych rozpiętościach stosowane są belki spawane na konkretne zamówienie. Jednak jest to wariant dużo bardziej pracochłonny i kosztowny. Natomiast przy standardowych obciążeniach podciąg stalowy głównie opiera się na betonowych „poduszkach”. Co ciekawe, belki z malowanej stali możemy zostawić jako element wystroju wnętrza lub wypełnić cegłami i otynkować.

Warto dodać, że w trakcie wyburzania ścian w istniejących domach w zasadzie nie są wykorzystywane podciągi żelbetowe (mogą one osiągać większe rozpiętości, nawet do 8 metrów). Z jaki względów nie są przeważnie wykorzystywane do tego celu? Bowiem zachodzi wtedy konieczność zrobienia deskowania i występuje długi okres twardnienia betonu, w trakcie którego trzeba tymczasowo podeprzeć stropy.”

DOM.edu.pl - od A do Z
Logo