O pozwolenie na budowę można się ubiegać online

Budowa

W dobie koronawirusa nastało wiele zmian – lepszych i gorszych. Najwięcej wydarzyło się w zakresie działań administracji publicznej i wiele urzędowych spraw można załatwić przez internet. Oczywiście sama e-administracja nie jest niczym nowym, jednak teraz, za pośrednictwem rządowych stron, mamy dostęp do większej ilości usług, co niejednokrotnie przyspiesza procedury administracyjne.

Jedną z usług, na którą warto zwrócić uwagę jest możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę online. Funkcja ta dostępna będzie od 1 lipca 2021 roku za pośrednictwem rządowej strony https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

W celu złożenia wniosku trzeba będzie zalogować się przy użyciu Profilu Zaufanego, który w chwili obecnej można założyć samodzielnie za pośrednictwem bankowości internetowej. Po zalogowaniu się należy kliknąć na przycisk z plusem znajdujący się w lewej górnej części strony, obok imienia i nazwiska właściciela konta, i wybrać odpowiedni formularz.

Wniosek online będzie mógł złożyć inwestor lub inna osoba posiadająca pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy. Formularz strony skonstruowany jest zgodnie z formularzem PB-1 i do jego wypełnienia niezbędne są te same dane:

  1. Nazwa urzędu, do którego kierowany jest wniosek,
  2. Cel złożenia wniosku,
  3. Dane inwestora,
  4. Rodzaj planowanej inwestycji,
  5. Nazwa planowanej inwestycji,
  6. Lista załączników – w tym oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, które można przygotować na tej samej stronie,

Sam formularz niewiele różni się od swojej papierowej wersji. Inna jest jedynie kolejność podawania danych. Rewolucję stanowi natomiast forma przekazania załączników. Zgodnie z informacją udostępnioną na portalu – załączniki, takie jak np. projekt, nie muszą być podpisane cyfrowo. 

Najważniejszą zaletą jest zatem szybkość i forma przesłania dokumentów. Nie trzeba nosić ze sobą sterty projektów, zaświadczeń i oświadczeń, a wystarczy przesłać ich elektroniczne kopie, nawet w formie fotografii. Ponadto, w przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień, znacząco skrócony zostaje czas wymiany korespondencji z urzędem. W przypadku korespondencji papierowej czas dotarcia wiadomości jest znacznie dłuższy. Jak wiadomo może minąć kilka, a nawet kilkanaście dni od sporządzenia pisma w formie papierowej do jego dostarczenia do inwestora  – a co gorzej gdyby zostałoby w międzyczasie awizowane…

Podobnie z samą decyzją – teoretycznie zostanie ona wysłana niezwłocznie po jej wystawieniu, w praktyce będziemy musieli się jeszcze przekonać.

Wadą jest to, że w przypadku pełnomocnictwa należy przesłać dokument potwierdzony elektronicznie lub dostarczyć go w papierowej formie do urzędu. Strona nie podaje również informacji o wysokości opłaty skarbowej oraz danych do dokonania takiej opłaty – informacje te należy znaleźć samodzielnie na stronie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wówczas po dokonaniu płatności do wniosku można dołączyć potwierdzenie przelewu.

Najpoważniejszą wadą jest natomiast to, że rozwiązanie to najlepiej sprawdzi się przy inwestorach reprezentowanych przez jedna osobę. W przypadku osób prawnych, dla których konieczna jest kilkuosobowa reprezentacja każda z tych osób powinna podpisać taki dokument w tym samym czasie (sic!). Wówczas wniosek należy sporządzić za pośrednictwem strony biznes.gov.pl.

Udostępnienie formularza wniosku o pozwolenie na budowę online może okazać się prawdziwym przełomem – to jednak okaże się z czasem. Na początku mogą pojawić się pewne problemy związane z możliwością przesyłu plików o pewnym formacie czy o dużych rozmiarach. Miejmy nadzieję, że docelowo usługa będzie tak samo dostępna i łatwa w obsłudze dla wszystkich inwestorów. Z pewnością ograniczy zużycie papieru i ułatwi ona obieg dokumentów w urzędzie, co na dłuższą metę może pozytywnie wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki.

DOM.edu.pl - od A do Z
Logo