Gotowa umowa najmu okazjonalnego wraz z aneksem

Możliwość zawarcia umowy najmu okazjonalnego funkcjonuje w Polsce od czerwca 2001 roku. Wiele osób bardzo ceni tą możliwość, ponieważ ma ona na celu ochronę interesów osoby wynajmującej nieruchomość. Kiedy przyda się taka umowa? Na przykład w sytuacji, gdy lokator mimo wyznaczonego terminu nie chce opuścić wynajmowanego mieszkania. Według polskiego prawa nie można takiej osoby po prostu wyrzucić. Wówczas warto mieć podpisaną właśnie umowę najmu okazjonalnego.

Podczas jej podpisywania przyszły lokator dostarcza odpowiednie pismo, które zapewnia o możliwości przeprowadzenia się w inne miejsce. Taki dokument jest sporządzany w formie aktu notarialnego. W przypadku nieprzyjemnych sytuacji można więc wyznaczyć termin opuszczenia mieszkania, do którego najemca musi się dostosować. Kiedy najemca może dostać nakaz eksmisji? W sytuacjach takich jak:

 • opóźnienie z opłatami w czasie co najmniej 3 miesięcy,
 • udostępnienie lub podnajęcie lokalu innej osobie, bez zgody właściciela,
 • kiedy lokator jest uciążliwy, nie dba o mieszkanie, użytkuje je w nieprawidłowy sposób i mimo pisemnego upomnienia nie zmienia swojego postępowania.

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego? O tym w kolejnym fragmencie.

Ważne dane i wzór umowy

Umowa najmu okazjonalnego powinna zawierać określone informacje:

 • tytuł umowy, data jej zawarcia oraz miejsce,
 • dane najemcy i osoby wynajmującej,
 • przedmiot najmu,
 • czas trwania umowy,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • wysokość czynszu, termin i sposób płatności,
 • wysokość kaucji, termin i sposób płatności.

To elementy podobne, jak w przypadku zwykłej umowy. Dodatkowo jednak należy zadbać o :

 • Oświadczenie najemcy, w którym zobowiązuje się on wyprowadzić z mieszkania w terminie, który został wskazany w żądaniu eksmisji,
 • Oświadczenie najemcy, w którym wskazuje miejsce do którego może udać się w celu zamieszkania po opuszczeniu wynajmowanej nieruchomości,
 • Oświadczenie właściciela wskazanego lokalu, w którym zgadza się na przyjęcie najemcy w przypadku opuszczenia przez niego wynajmowanego mieszkania.
 • Podpisy stron umowy.

Tego rodzaju umowa musi być sporządzona w formie pisemnej. Podczas jej finalizacji obecny jest także notariusz. Koszt podpisania umowy najmu okazjonalnego może się różnić, zazwyczaj jest to około 250 zł.

umowa najmu okazjonalnego

 

Aneks do umowy

W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian do umowy, można wykorzystać aneks. Najczęściej do jego podpisania dochodzi w przypadku przedłużenia umowy albo zmiany wysokości czynszu. Innymi sytuacjami, które dają możliwość podpisania aneksu jest:

 • zmiana sposobu pobierania opłat za media,
 • termin oraz forma płatności,
 • wydłużenie albo skrócenie okresy wypowiedzenia umowy,
 • sposób użytkowania lokalu.

Aneks to swojego rodzaju aktualizacja, dzięki której nie ma potrzeby podpisywania nowej umowy. Powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, i podobnie jak w przypadku umowy, musi potwierdzić go notariusz. W aneksie powinna znaleźć się informacja na temat tego, jakiej umowy on dotyczy. Trzeba więc zawrzeć datę podpisania umowy, jej strony oraz przedmiot. Należy również dokładnie opisać wprowadzone zmiany i zaznaczyć, od kiedy mają obowiązywać. Ważnym elementem są również podpisy stron umowy.

Wzór takiego aneksu możesz pobrać w formacie pdf klikając tutaj

 

Podsumowanie

Wynajęcie lokalu to nie tylko zysk, ale także pewne ryzyko. Warto więc zastosować dostępne środki ostrożności, takie jak umowa najmu okazjonalnego. W przypadku jej podpisania nie ma tak dużych problemów z pozbyciem się uciążliwego i nieuczciwego lokatora. Wszelkich potrzebnych zmian w umowie można zaś dokonać w wygodny sposób wykorzystując aneks do umowy.

 

DOM.edu.pl - od A do Z
Logo