Kiedy warto sporządzić umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości i co powinno się w niej znajdować.

Umowa-przedwstepna-sprzedazy-nieruchomosci

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości to coraz bardziej popularny rodzaj zawieranych umów. Jest to jedna z najpopularniejszych form dokumentu, który zabezpiecza obie strony umowy, zarówno kupującego jak i sprzedającego. Obojętne którą ze stron jesteśmy,  przed podpisaniem takiej umowy powinniśmy zaczerpnąć o niej niezbędnych informacji. Jeżeli zostanie ona bezmyślnie zawarta może przysporzyć nam tylko kłopotów.

Jakie korzyści daje umowa przedwstępna sprzedaży?

Otóż umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości daje nam gwarancję, że w przyszłości dojdzie do umowy przyrzeczonej. Czasem nie może być ona zawarta od razu z wielu niezależnych przyczyn i to właśnie wtedy sporządzamy najczęściej umowę przedwstępną. Przepisy kodeksu cywilnego określają dokładnie charakter tego typu umowy.

Co musi zawierać umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?

W umowie muszą zastać szczegółowo określone dwie strony zawierające umowę, dokładne opisanie przedmiotu umowy ( w tym przypadku podanie konkretnej nieruchomości), określenie jej ceny oraz dokładnego terminu zapłaty, dokładna data zawarcia umowy przyrzeczonej. Bez podania powyższych danych umowa nie będzie ważna, gdyż nie będzie prawnie sporządzona.

Forma w jakiej ma zostać zawarta umowa przedwstępna nie jest sprecyzowana. Oznacza to, że może zostać ona sporządzona zarówno jako zwykła forma pisemna jak i akt notarialny. W przypadku zwykłej formy pisemnej obie strony umowy spisują pisemnie wszystkie postanowienia oraz dane, które muszą zostać zawarte w tego typie dokumentu( czytaj powyżej), a następnie składają swoje czytelne podpisy. Jeżeli wybierzemy umowę w formie aktu notarialnego, to w obecności notariusza podpisujemy dokument, który został wcześniej przez niego sporządzony i odczytany. Nawet jeżeli zdecydujemy się na tą formę umowy to przed podpisaniem dokumentu warto skonsultować go ze swoim radcą prawnym, aby wykluczyć ewentualne niedociągnięcia lub niekorzystne dla nas warunki ( zarówno sprzedający jak i kupujący).

Jak każdy rodzaj umowy tak samo i umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości ma swoje skutki. Dzielą się one na słabsze oraz silniejsze.

Skutki słabsze to zapłata odszkodowania lub kary umownej w przypadku kiedy nie dojdzie do podpisania umowy przyrzeczonej. Kontrahent może ubiegać się o odszkodowanie od drugiej strony umowy na rzecz poniesionych strat w skutek nie podpisania umowy przyrzeczonej. Oczywiście musi udowodnić te straty. Odszkodowanie to konkretna suma, która została zawarta w umowie przedwstępnej. Jeżeli taki zapis był w umowie to kontrahent nie musi już udowadniać żadnych poniesionych strat tylko należy mu się suma na jaką opiewa odszkodowanie.
Skutki silniejsze to np. dochodzenie sądowe odnośnie zawarcia umowy przyrzeczonej. Istotne wtedy jest, aby umowa przedwstępna była zawarta w formie aktu notarialnego. Tutaj także jest możliwość żądania odszkodowania w wyniku poniesionych strat wynikających z niedotrzymania umowy przedwstępnej. Jeżeli kontrahentem, który nie dotrzymał umowy był sprzedający to kupujący także może wnieść roszczenia na drogę sądową. Celem roszczeń najczęściej jest zablokowanie możliwości sprzedaży nieruchomości innemu kontrahentowi w wyniku zmian zapisu w księgach wieczystych.

W umowie przedwstępnej nieruchomości zostaje podane data zawarcia umowy przyrzeczonej. Tym samym określony zostaje dokładny termin wpłaty przez kupującego należnej sumy pieniężnej na konto, zaś sprzedający musi w określonym terminie dokonać zmian własności nieruchomości ( zmiana prawa użytkowania wieczystego). Warto jednak zabezpieczyć się zadatkiem na poczet dotrzymania umowy. Zadatek daje się w momencie podpisania umowy przedwstępnej. W razie jej zerwania przez jedną ze stron druga strona zatrzymuje zadek. Jeżeli strona zrywająca umowę otrzymała zadatek musi liczyć się z jego zwrotem lub jeżeli druga strona wniesie takie żądania to nawet kwoty dwa razy wyższej.

Wzór umowy przedwstępnej do pobrania (doc)

umowa przedwstepna sprzedazy mieszkania

Źródło-  Infor.pl – pobierz plik doc
Bibliografia- Przygotowanie umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania. O czym należy pamiętać. – RynekMieszkaniowy.pl

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości chroni nie tylko sprzedającego, ale także kupującego. Warto zatem sporządzić ją w formie aktu notarialnego i skonsultować jej treść przed podpisem z radcą prawnym lub adwokatem, aby była ona jak najbardziej korzystna dla nas. Ponadto podpisanie takiej umowy warto przemyśleć, gdyż odstąpienie od niej wiąże się z poniesieniem odpowiednich konsekwencji.

DOM.edu.pl - od A do Z
Logo